Propranololi dementiapotilailla

Rauhoittavien psyykenlääkkeiden runsasta käyttöä on aiheellisesti kritisoitu dementiapotilaiden käytösongelmien hoidossa. Sen sijaan varsinaisten Alzheimerlääkkeiden käyttö on syytä optimoida. Myös vanha beetasalpaaja propranololi on taas pulpahtanut esiin käytösongelmien hoidon yhtenä vaihtoehtona tai lisänä. Rasvaliukoisena se siirtyy hyvin keskushermostoon, mutta epäselektiivisten beetasalpaajien mahdolliset sivuvaikutukset on tietysti muistettava.

Summers J Alzheimers Dis 2006;9:69-75