Folaatinanto hidastaa kuulon heikkenemistä

Folaatinpuutteen on aiemmin todettu liittyvän kuulonalenemaan. Hollantilaisessa satunnaistetussa ja lumekontrolloidussa tutkimuksessa tutkittiin folaatin (800 mikrogr/pv) vaikutuksia kuuloon iäkkäillä miehillä kolmen vuoden ajan. Folaatin anto hidasti merkitsevästi puhealueen kuulon huononemista kolmen vuoden aikana. Koska tutkimukseen otettiin vain miehiä joiden homokysteiinitaso oli lähtövaiheessa korkea viitaten folaatinpuutokseen, on vaikea päätellä lisäfolaatin merkitystä niillä, joilla ei ole puutostilaa, tai maissa, joissa folaatinsaantia on jo ravitsemuksellisesti lisätty.

Durga ym. Annals of Internal Medicine. 146(1):1-9, January 2, 2007