Pyörrytystä ilman ikärajaa

Synkopeen eli pyörtymisen yleisyyttä yli 45-vuotiailla selvitettiin amerikkalaisessa väestötutkimuksessa. Pyörtymisen oli kokenut noin joka viides. Naisilla ilmiö oli tavallisempi (22 %, miehillä 15 %), sen sijaan iällä ei näyttänyt olevan merkitystä. Yli 75-vuotiaista oli pyörtynyt 21 % eli saman verran kuin 45-54-vuotiaistakin (20 %).

Chen ym. The American Journal of Medicine December 2006;119:1088