Kaatumisriskin arviointi

Tässä katsauksessa arvioitiin 18 tutkimusta, jotka olivat selvittäneet kaatumiseen liittyviä tekijöitä yli 65 vuotiailla kotona-asuvilla. Kaatumisen mahdollisina riskitekijöinä arvioitiin ortostaattinen hypotensio, näön heikkeneminen, tasapaino-ongelmat, lääkitys, toiminnanvajeet ja heikentynyt kognitio. Kaatumisriski vuoden aikana oli 27 %, ja kerran kaatuneet kaatuivat todennäköisemmin uudelleen. Tasapaino- ja kävelyongelmat liittyivät johdonmukaisesti kaatumisriskiin. Sen sijaan muilla edellämainituilla tekijöillä ei ollut systemaattista yhteyttä kaatumisiin, ei edes ortostaattisella hypotensiolla kun muut tekijät huomioitiin.
Tämän selvityksen mukaan kaatumisriskin arvioinnissa tärkeintä on kysyä aiemmasta kaatumisesta sekä selvittää ja puuttua mahdollisiin kävely- ja tasapaino-ongelmiin.

Ganz ym, JAMA. 2007;297:77-86 http://www.jama.com