Muita järjestöjä

Kotimaiset:

Aivoliitto

http://www.aivoliitto.fi/

Gerocenter

http://www.gerocenter.fi

Gerontologinen ravitsemus Gery ry

http://www.gery.fi

Ikäinstituutti

http://www.ikainstituutti.fi

Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry

http://pro.tsv.fi/kvt

Luustoliitto

http://luustoliitto.fi/

Muistiasiantuntijat

http://www.muistiasiantuntijat.fi

Muistiliitto

http://www.muistiliitto.fi

Suomen akuuttigeriatrian yhdistys ry

http://www.akuuttigeriatria.fi/

Suomen diabetesliitto

http://www.diabetes.fi

Suomen palliatiivisen lääketieteen yhdistys

http://www.palliatiivisenlaaketieteenyhdistys.fi/

Suomen psykogeriatrinen yhdistys

http://www.spgy.org/

Sydänliitto

http://www.sydanliitto.fi

Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry

http://www.vanhustyonkeskusliitto.fi


Kansainväliset:

European Academy for Medicine of Aging

http://www.eama.eu

European Association for Palliative Care

http://www.eapcnet.eu/

European Delirium Association

http://www.europeandeliriumassociation.com/

European Union Geriatric Medicine Society

http://www.eugms.org/

International Association of Gerontology and Geriatrics

http://www.iagg.info/

Nordic Gerontological Federation

http://www.ngf-geronord.se

The American Geriatrics Society

http://www.americangeriatrics.org/