Societas Gerontologica Fennica - Tietoa yhdistyksestä


Societas Gerontologica Fennica ry (SGF) on perustettu vuonna 1948 edistämään vanhenemisilmiöön ja vanhuuteen kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta. Perustajajäseninä toimi monia aikansa keskeisiä vaikuttajia useilta eri aloilta. Ensimmäisenä puheenjohtajana toimi arkkiatri Oswald Renkonen ja sihteerinä professori Eeva Jalavisto. Viimeksi mainitulla oli sittemmin hyvin keskeinen tehtävä SGF:n ja koko suomalaisen vanhustutkimuksen kehittäjänä.

Societas Gerontologica Fennica ry:n vuosikirja Geron alkoi ilmestyä vuonna 1949. Alkuun suomenkielisenä, sittemmin englanninkielisenä julkaistu vuosikirja ilmestyi aina vuoteen 1985 saakka. Yhdistys vaikutti myös käytännön geriatrisen toiminnan viriämiseen maassamme. SGF aloitti 1952 vanhusten poliklinikkatoiminnan Työterveyslaitoksen toimitiloissa, ja samana vuonna avasi Vanhainsuojelun keskusliitto (nykyinen Vanhustyön keskusliitto) samoissa tiloissa vanhusten ensimmäisen kotiaputoimiston.

Eeva Jalavisto on aikansa merkittävä gerontologi, vanhenemisilmiön tutkija. Paitsi alan perustutkijana hän piti lääkärinä ja geriatrina myös vanhusten vastaanottotoimintaa ja kirjoitti paljon vanhusten asemasta ja hoidosta. Eeva Jalaviston merkittävään elämäntyön kunnioittamiseksi SGF on järjestänyt useita Eeva Jalavisto symposiumeja ja jakanut alan merkittäville tutkijoille tunnustuksen Eeva Jalavisto - palkintoja.

Vuonna 1998 Societas Gerontologica Fennica ry täytti 50 vuotta. Yksi vuoden päätapahtuma oli IAG:n Euroopan kliinisen sektion (geriatrian) kongressi kesäkuussa 1998 Helsingissä Marina Congress Centerissä. Kongressin teemana oli "Evidence based medicine in the Elderly", ja kokoukseen osallistui n 400 alan tutkijaa eri puolilta maailmaa. Toinen päätapahtuma oli 23.10.1998 järjestetetty Eeva Jalavisto juhlasymposium, jossa esiteltiin gerontologian tämän hetken tutkimusta Suomessa.

Societas Gerontologica Fennica ry on toiminut alansa virallisena kanavana kansaiväliseen yhteistyöhön. Erityisen aktiivisesti on osallistuttu pohjoismaiseen yhteistyöhön Nordisk Gerontologisk Föreningenissä (NGF), jossa SGF on jäsenjärjestönä yhdessä Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry:n ja Suomen Geriatrien kanssa. Mainittujen järjestöjen kanssa SGF on järjestänyt pohjoismaiset gerontologiset kongressit vuosina 1977, 1986 ja 1995. SGF:n edustajat olivat myös aktiivisesti mukana organisoimassa pohjoismaista tutkijakoulua, joka käynnistyi syksyllä 2002. SGF:lla on edustajat myös International Association of Gerontology:ssa (IAG) ja sen Euroopan Regionissa. Kesäkuussa 1998 SGF järjesti IAG:n Euroopan alueen geriatrisen kongressin Helsingissä. SGF:llä on myös edustaja Euroopan Unionin geriatriyhdistyksessä (EUGMS - European Union Geriatric Medicine Society).

Toiminnan tarkoitus ja tavoitteet

Societas Gerontologica Fennica ry:n tarkoituksena on edistää vanhenemisilmiöön ja vanhuuteen kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta monitieteellisesti ja aikaansaada tätä tarkoitusta varten yhteistyötä vasten yhteistyötä mahdollisimman laajalta tieteelliseltä pohjalta.

Yhdistys pyrkii toteuttamaan päämääriään:

Nykytoiminta

Societas Gerontologica Fennica ry pyrkii toimimaan gerontologisen tutkimuksen ja käytännön työn yhdistävänä lenkkinä. Yhteistyökumppaneina toimivat mm Vanhustyön keskusliitto, Suomen Geriatrit, Kasvun ja vanhenemisen tutkijat, Ikäinstituutti ja Suomen Kuntaliitto.

Tieteelliset symposiumit ja koulutustilaisuudet muodostavat olennaisimman osa SGF:n toimintaa. Keskeinen foorumi on vuosikokoussymposium keväisin. Yhdistys on myös pyrkinyt järjestämään vuosittain Lääkäripäiville uusia geriatrisia tutkimustuloksia esittelevän koulutustilaisuuden. Yhdistys julkaisee jäsenkirjettä, jonka avulla tiedotetaan myös alan kansainvälisistä koulutustilaisuuksista ja yhteistyöjärjestöjen tilaisuuksista. 

Jäsenistö

Yhdistykseen kuuluu tällä hetkellä runsaat 230 jäsentä useilta eri tieteen aloilta. Yhdistykseen voi liittyäanomuksesta gerontologisesta tai geriatrisesta tutkimustyöstä kiinnostunut Suomen kansalainen. Jäsenanomus tulee jättää Gernet-verkkosivuston kautta ja sen hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Hallituksen puheenjohtajana toimii vuodesta 2001 professori Timo Strandberg (timo.strandberg@helsinki.fi) ja sihteerinä vuodesta 2017 TtM Annele Urtamo (annele.urtamo@gmail.com).