Tietoa Suomen Geriatrit ry:stä


Yhdystys on perustettu  ja rekisteröity vuonna 2009 Oulussa. Yhdistyksen kotipaikka vaihtuu hallituksen mukana kolmen vuoden välein. Hallitusvastuu siirtyi helmikuun 2020 alussa Kuopiosta Tampereelle. Jäseniä yhdityksellä oli 360 v. 2019 päättyessä.

Toiminnan tavoitteet

Suomen Geriatrit ry:n tarkoituksena on edistää geriatrian käytännöllistä ja tieteellistä kehitystä maassa sekä kansalaisten tietoisuutta geriatriasta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa alan julkaisutoimintaa, järjestää kokous-, esitelmä- ja neuvottelutilaisuuksia, antaa lausuntoja ja tekee esityksiä viranomaisille, on yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen kanssa, sekä harjoittaa muitakin vastaavia yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista edistäviä toimintoja.

Suomen Geriatrit ry  (SG ry) järjestää vuosittain jäsenilleen suunnatut Geriatripäivät ja geriatriaan erikoistuvien lääkäreiden koulutuspäivät. Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä laillistettu lääkäri, tai luvan lääkärintoimen harjoittamiseen Suomessa saanut lääkäri ja joka on suorittanut geriatrin tai siihen läheisesti liittyvän erikoisalan erikoislääkäritutkinnon tai on sitä suorittamassa ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Jäsenanomus tulee jättää Gernet-verkkosivuston kautta ja sen hyväksyy yhdistyksen hallitus.

 Yhdistyksen jäsenlehtenä on Gerontologia-lehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Suomen Lääkäriliiton Geriatrit -alaosasto

Suomen Lääkäriliiton alainen Geriatrit alaosasto (SLG) on perustettu v. 1974. SLG:n johtoryhmä vaihtuu kolmen vuoden välein SG ry:n hallitusvastuuta seuraten. Suomen Lääkäriliiton Geriatrit alaosasto ottaa kantaa geriatrian erikoisalaa koskeviin asioihin, kuten koulutukseen ja edunvalvontaan. Yhteystiedot löytyvät Lääkäriliiton verkkosivujen jäsenalueelta.  (Yhteystietohaussa ei saa valita mitään ryhmää, vaan siinä kohtaa pidettävä oletuksena oleva KAIKKI. Sen jälkeen löydät Järjestö-otsikon alta alasvetovalikosta kohdan ”Suomen Lääkäriliiton Geriatrit -alaosasto”).

Yhteydet muihin  järjestöihin

SG ry maksaa vuosittain yhteisöjäsenmaksua EuGMS:lle, NGF:lle ja UEMS:lle. 

EuGMS ( European Union Geriatric Medicine Society) pyrkii:

SG ry:n edustajat EuGMS:ssa ovat LT Hanna Öhman Helsingistä (Full Board) ja professori Eija Lönnroos Kuopiosta (Academic Board).

NGF (Nordisk Gerontologisk Förening) on perustettu vuonna 1974 ja sen tarkoituksena on toimia pohjoismaisten geriatristen ja gerontologisten tieteellisten seurojen yhteistyöelimenä. Tavoitteena on edesauttaa ja tukea tutkimusta, opetusta ja kehittämistyötä geriatrian ja gerontologian alalla. Nykyinen SG ry:n edustaja NGF:ssa on professori Kaisu Pitkälä Helsingistä.

UEMS:ssa (Union Européenne des Médecins Spécialistes) SG ry:n edustajana toimii professori Maria Nuotio Turusta (varajäsen prof. Jouko Laurila Oulusta).

SGF (Societas Gerontologica Fennica ry) on jo vuonna 1948 perustettu suomalainen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää gerontologista tutkimusta, mutta toisaalta myöskin edistää tieteellisen tutkimuksen viemistä käytäntöön. Se on edustettuna NGF:ssa ja EuGMS:ssa kuten SG ry. SG ry ja SGF tekevät yhteistyötä. Monet SG ry:n jäsenet ovat myöskin SGF:n jäseniä. Kummallakin yhdistyksellä on oma jäsenmaksunsa.

Liitetiedostot

Tiedosto Koko Lisääjä Päiväys
sg-logo.png 26.8 kt Konsta Vesterinen 11.12.2018 17.21